Kodukord

Kohvik “Arturi Juures”, sisekorra eeskirjad

1. Sisekorraeeskirjad on koostatud kohviku külastajate turvalisuse ja meeldiva olemise tagamiseks.

2. Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele kohviku külastajatele. Kohvikusse sisenemisel kohustub kohviku külastaja järgima sisekorra eeskirju ja alluma kohviku personali töötajate korraldustele. Eeskirjade mittelugemine või nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest nende täitmiseks.

3. Kohvik on avatud 7 päeva nädalas,E 11.00-15.00, T-L kell 11.00-19.00, P 11.00-18.00.

4. Alates kell 23.00-st pääseb kohvikusse alates 18-ndast eluaastast. Kohviku töötajatel on õigus kontrollida külastaja isikut tõendavat dokumenti.

5. Kohvik ei vastuta kohviku ruumidesse külastaja poolt jäetud esemete eest.

6. Kohviku külastaja on kohustatud käituma viisakalt ja lugupidavalt teiste külastajate ja kohviku töötajate suhtes. Nimetatud käitumisnormi eiramisel on kohviku töötajatel õigus selline külastaja kohvikust eemaldada.

7. Külastaja, kes lõhub või rikub kohviku inventari, on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama vastavalt vara maksumuse või taastamise turuväärtusele kahekordselt, mille nimetab kohviku personal.

8. Külastajatel on keelatud:

– siseneda kohvikusse esemete ja ainetega, mis on ohtlikud või võivad osutuda ohtlikuks;

– tarbida kohviku ruumides külastaja poolt kaasa võetud jooke või sööke, nende leidmisel on õigus töötajal see hävitada. Diabeetikutele ja muudel erijuhtudel annab selleks loa kohviku töötaja;

– tuua, omada, tarvitada või müüa kohviku ruumides narkootilisi või psühhotroopseid aineid;

– segada või takistada kohviku töötajatel tööülesandeid täitmast;

– siseneda kohviku personali tööruumidesse;

9. Kohviku sisekorra eeskirju rikkunud või eiranud külastaja saadetakse kohviku töötajate poolt kohvikust välja. Konfliktsituatsioonide lahendamiseks võib kohviku töötaja kutsuda Politsei või turvafirma patrulli. Politsei või turvapatrulli saabumiseni on kohviku töötajatel õigus korrarikkujat kinni pidada.

10. Külastajate küsimuste lahendamisega tegeleb kohviku lahtiolekuaegadel kohviku personal.

11. Külastajal on võimalus kirjutada kirjalik tänuavaldus või ettepanek külaliste raamatusse.

12. Külastajal on võimalus kirjutada kirjalik kaebus või ettepanek kohviku juhtkonnale aadressile: Viljandi maakond Suure-Jaani vald Järve3 71503 või e-maili aadressile: arturijuures@arturijuures.ee

NB. Kohvikus on suitsetamine keelatud

Sisekorra eeskirjad kinnitan 01.01.2007:
Reiko Sülla
OÜ “Arturi Juures”
juhataja

Alusta navigeerimist